Koji sistem grejanja izabrati, ili kako se grejati ove zime?

Ako ste rešili da ove grejne sezone konačno uvedete grejanje u vaš dom, sigurno ste se pitali koji sistem grejanja je najbolji za vas?

Šta nam je cilj?

Kao i kod svake druge investicije, pa tako i kod ove, potrebno je pronaći najoptimalniji sistem koji će vam omogućiti da se vaš uloženi novac u novi sistem grejanja najbrže vrati kroz niske račune grejanja.

To znači, mali račun za grejanje, pouzdan sistem, jednostavan za upravljanje, sa niskim troškovima održavanja, uz naravno postizanje željene temperature u prostoru.

Da bi pronašli ovakav sistem potrebno je da znamo kako ste izolovali vaš objekat, njegovu namenu, način korišćenja, grejnu površinu…

Sve ovo možete saznati kroz opis vašeg objekta na jednom od online kalkulatora troškova grejanja, koji se nalazi na stranici www.ustedaenergije.rs.

Novi objekti

Ukoliko planirate da uvedete grejanje u objekat u izgradnji, obavezno ispoštujete sve ono što je definisano Elaboratom energetske efikasnosti.

Veliki broj nas zanemari činjenicu da sve ono što prilikom izgradnje objekta ugradimo u izolaciju objekta, da će tu i ostati barem narednih 30 godina, dok se ponovo ne ukaže potreba za sanacijom dotrajale fasade.

Objekat izolovan po Elaboratu energetske efikasnosti sigurno zadovoljava

”C” energetski razred, što znači da će mu biti potrebno manje od 50W/m2 instalisane snage nekog toplotnog izvora.

Kod ovako izolovanih objekata, mi uvek predlažemo sistem podnog grejanja, čije prednosti, ali i nedostatke možete pročitati u jednom od prethodnih tekstova.

Postojeći objekti.

Kod postojećih objekata uglavnom smo ograničeni samo na sistem radijatorskog grejanja, ili na neki drugi sistem sa vidno vođenom cevnom mrežom.

Kod postojećih objekata uvek je bolje prvo preduzeti mere na povećanju energetske efikasnosti. One ne moraju uvek biti investiciono visoke, ali je sigurno dobro pokušati prvo sprovesti neke od ovih mera.

Ugradnja toplotne pumpe bilo kog tipa je visokobudžetska mera, koja, na loše izolovan objekat znači sigurni ulazak u crvenu zonu potrošnje električne energije, što će povrat uloženih sredstava produžiti na više od deset godina.

Da zaključimo:

Novi objekti u izgradnji, ispoštujte Elaborat energetske efikasnosti, i onda ukoliko ste spremni da investirate oko 90 evra po metru kvadratnom grejne površine, možete uvesti sistem podnog grejanja sa toplotnom pumpom. Ovo je sigurno najjeftiniji sistem grejanja koji će vam se isplatiti za četiri do pet godina.

Postojeći objekti, prvo sprovedite neke od niskobudžetskih mera za povećanje energetske efikasnosti, pa onda donesite odluku. Naša preporuka je, radijatorsko grejanje sa gasnim kotlom ili kotlom na čvrsto gorivo.

Izbor je na vama, srećno!