O BRENDU

Primera Casa je brend koji je razvijen sa ciljem stvaranja zdravog životnog prostora okrenutom prirodi, racionalnim korišćenjem njenih resursa uz povećanje udobnosti i kvaliteta stanovanja. Tim inženjera okupljen oko brenda Primera Casa vođen je idejom da se ovi ciljevi mogu ostvariti primenom prirodnih materijala i upotrebom naprednih tehničkih sistema u svetu energetske efikasnosti i održive arhitekture.

Svaki izgrađen objekat, od izbora lokacije, preko izrade projektne dokumentacije pa sve do njegovog finalnog korišćenja, treba da je vođen idejom da smo prirodu i njeno okruženje samo pozajmili od budućih generacija, te da svojim aktivnostima ne smemo ugroziti njihov život u zdravom okruženju.

Elementi Zelene Gradnje

Jedan od važnijih elemenata zelene gradnje je primena obnovljivih izvora energije. Potrebnu temperaturu životnog prostora obezbeđujemo korišćenjem geotermalne energije pomoću sistema podnog grejanja i toplotnih pumpi. U našim objektima odlučili smo se za centralizovani sistem grejanja i hlađenja gde svaka stambena jedinica ima mogućnost nezavisne regulacije temperature vazduha u prostoru. Na ovaj način budućim vlasnicima obezbeđujemo kvalitetno i jeftino grejanje stanova, sa jednostavnim sistemom upravljanja i održavanja.

U svim zajedničkim prostorijama, stepenišnom i tavanskom prostoru, kao i dvorištu i parking prostoru planirana je instalacija efikasne led rasvete, koja se električnom energijom snabdeva preko sistema fotonaponskih ćelija pretvarajući sunčevu energiju u električnu. Primenom ovakvih sistema ne samo da utičemo na zdravo životno okruženje nego budućim korisnicima obezbeđujemo minimalne troškove korišćenja i održavanja životnog prostora.

Unutrašnje uređenje životnog prostora ima veliki uticaj na zdravlje, produktivnost i kreativnost stanara imajući u vidu da gotovo 80% svog vremena ljudi provode u zatvorenom prostoru. Mikroklimu unutrašnjeg prostora poboljšavamo izbegavanjem materijala koji u sebi sadrže lako isparljiva organska jedinjenja.

Izbor lokacije, pozicija objekta, njegova otvorenost prema jugu obezbeđuje kvalitetano prirodno osvetljenje, a zelenim terasama nastojimo da prirodu još više približimo urbanom gradskom stanovanju. Dobar osećaj i prijatna mikroklima u prostorima u kojima ljudi svakodnevno dugo borave faktor su njihovog dobrog zdravlja.

Stari zatečeni objekti na parceli se ustupaju na rušenje pojedincima i firmama koje stari građevinski materijal, ciglu, crep i građu, čiste i ponovo stavljaju u funkciju dajući im novu upotrebnu vrednost.

Prilikom izgradnje objekta svi izvođači radova imaju jasnu ugovornu obavezu odvajanja i sortiranja građevinskog otpada u reciklažnom prostoru gradilišta. Lokalna preduzeća koja se bave odvozom i reciklažom otpada su angažovane za pravilan tretman svega onoga što se doveze na gradilište, a ne ugradi u sam objekat.

Minimalne potrebe za toplotnom energijom u zimskim danima obezbeđujemo kvalitetnom termičkom izolacijom omotača zgrade.

Na sve spoljne zidove postavljamo izolaciju debljine 15cm, a u njihove otvore ugrađujemo prozore sa šestokomornim PVC profilima i troslojnim staklom koje je punjeno inertnim gasom.

Posebna pažnja je posvećena izboru kupatilske sanitarne opreme koja uz potvrđen kvalitet i višegodišnju garanciju zadovoljava i visoke evropske standarde u štedljivom korišćenju pitke vode.

Blizina centra grada i važnijih društvenih lokacija smanjuju uticaj automobilskog prevoza na okolinu.

Prijatno okruženje i organizovan prostor za buduće stanare pozitivno utiče na njihovu radnu sposobnost i društvenu udobnost.

“Zelenom gradnjom” se nazivaju objekti koji su građeni tako da štede vaš novac koristeći minimalnu količinu energije poštujući prirodu, čoveka i okolinu.

Danas je imperativ graditi ,,zeleno” . Zašto i kako se zelena gradnja odnosi prema čoveku i prirodi?

Zašto je bitna zelena gradnja?

 

Zelena gradnja se pametno odnosi prema energiji, smanjuje otpad, štiti i čuva resurse vode i na inteligentan način pristupa energiji stvarajući elastične i fleksibilne građevinske strukture.

Primera Casa – Zelena gradnja | Sremska Mitrovica

Primera Casa = Put ka zelenoj budućnosti

 

Unapređuje zdravlje korisnika insistirajući na reciklaži. Spaja ljude, razmatra sve faze veka trajanja objekata i na taj način održava okolinu zelenom.

Primera Casa – Zelena gradnja | Sremska Mitrovica

Toplotne pumpe su uređaji uz pomoć kojih se toplotna energija iz jednog okruženja prenosi u drugo.

Na primer, toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi između 12°C i 15°C tokom cele godine. Iz izbušenog bunara voda se vodi u izmenjivač toplote u kome se deo toplote iz podzemne vode prenosi u freon koji tada isparava.