Grejanje za 1 evro, istina ili mit?

Koje je to najjeftinije grejanje i da li je moguće napraviti sistem koji godišnje za grejanje ”troši” samo 1 evro po metru kvadratnom grejnog prostora?

DA, moguće je!

Kao primer navodimo jednu stambenu zgradu u Sremskoj Mitrovici. U februaru mesecu 2020. godine prosečna spoljna temperatura vazduha u ovom gradu je iznosila 7o C. Na ovakvoj temperaturi račun za grejanje stambene zgrade, grejne površine od 508m2 , je iznosio 8.426 dinara

Imajući u vidu da je prosečna dnevna temperatura u grejnom periodu od 15.oktobra do 15.aprila oko 7o C, ova potrošnja u februaru mesecu se može uzeti i kao prosečna mesečna potrošnja za vreme grejnog perioda koji traje ukupno šest meseci.

To znači da će ukupni godišnji troškovi grejanja pomenutog objekta biti manji od 1 evra/ m2 , ili tačnije:
8.426 dinara/mes x 6 mes : 508m2 = 99,5 dinara/m2

Kako je ovo moguće?

Pre svega kvalitetnim izborom i ugradnjom spoljne izolacije i to:
– izolacijom spoljnih zidova stiroporom debljine 15cm,
– RAL ugradnjom spoljne stolarije sa tri stakla punjenom inertnim gasom,
– izolacijom krovne ravni mineralnom vunom debljine 30cm.
– izolacijom svih betonskih greda i ispusta stiroporom debljine 10cm.

Sve ovo je definisano Elaboratom energetske efikasnosti, dokumentom koji čini sastavni deo projektne dokumentacija za izgradnju svakog objekta. Dakle, ovaj Elaborat treba u svemu ispoštovati čime će svaki novi objekat u najlošijem slučaju ući u ”C” energetski razred.

Sa ovako izolovanim objektom, toplota koja se akumulira podnim grejanjem će obezbediti da temperatura od jutarnjih do večernjih sati u prostoru ne opadne više od 1,5o C.

Kada u ovakav objekat, sa postavljenim podnim grejanjem, ugradimo toplotnu pumpu i programiramo je da radi u režimu jeftine noćne struje dobijamo cenu utrošenog kilovata od 4,32din/kWh, što je prikazano i na računu električne energije.

Instalirana toplotna pumpa električne snage 7kW (оko 30kW toplotne snage), u noćnom režimu rada u trajanju od sedam sati, će za mesec dana rada potrošiti manje od 1.500kWh. Dakle, nalazimo se i dalje u plavoj zoni.

Kakvo je stanje u našoj zemlji?

Prema podacima Agencije za Energetiku R. Srbije prosečno izolovan stan površine od 60m2 najjeftinije ćete zagrejati ukoliko kao energent koristite drvo i naravno, ako kubni metar drva ne platite više od 6.300 dinara. Tada ćete za grejnu sezonu potrošiti ukupno oko 320 eura.

Najviše novca morate izdvojiti ako za grejanje svog stana koristite električnu energiju i to u dnevnoj-skupljoj tarifi. Tada će vam za grejanje stana od 60m2 trebati više od 1.000 eura po grejnoj sezoni.

Ukoliko želite da saznate kom energetskom razredu pripada vaš stan ili kuća, šta prvo treba da uradite da bi smanjili troškove grejanja i kada će vam se uložena sredstva vratiti, možete podatke vašeg objekta uneti u jedan od online kalkulatora procene troškova grejanja, koji možete pronaći i na www.ustedaenergije.rs