Tim inženjera energetske efikasnosti je za vas pripremio online proračun energetke efikasnosti vašeg doma, sa kojim možete utvrditi koliko vaš dom troši energije i koje mere trebate preduzeti da bi smanjili vaše troškove grejanja.

MERE POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Zavisno od budžeta mere koje možete preuzeti

Građevinske/Arhitektonske mere uštede energije

Korišćenje roletni sa poboljšanim izolacionim karakteristikama ( punjene poliuretanom) i njihovo spuštanje u zimskom periodu, radi boljeg izolovanja prostorije.


 

Mere poboljšanja sistema grejanja i hlađenja

Aktivno kontrolisanje temperature u prostoriji koristeći sisteme zaštite od zračenja leti , ili njihovo uklanjanje zimi kako bismo iskoristili sunčevo zračenje.


Održavanje temperature u prostorijama u zimskom periodu na 20 st.


Podešavanje hlađenja na min. 26st. U sezoni hlađenja.


Vremensko optimizovanje grejanja i pripreme tople vode.


Izbegavanje zaklanjanja i pokrivanja grejnih tela zavesama.


Provetravanje zgrade u letnjem periodu tokom noći u cilju rashlađivanja termičke mase.


Blokiranje dimnjaka kada nije u upotrebi.


 

Ostale mere u cilju uštede energije

Zatvaranje vrata i prozora u prostorijama koje se greju / hlade.


Isključivanje grejanja ili hlađenja noću i kada nema nikoga.


Isključivanje osvetljenja i drugih aparata i uređaja kada se ne koriste.


Uključivanje mašine za veš i posuđe samo kada su pune.


 

Građevinske/Arhitektonske mere uštede energije

Obezbeđivanje dobrog zaptivanja prozora i vrata.


Proveravanje i popravka okova na prozorima i vratima.


Izolovanje međuspratnih konstrukcija ka negrejanom tavanu ( najbolje sa gornje strane)


Redukovanje gubitaka toplote kroz prozore ugradnjom roletni, izolacionih traka i postavljanjem zavesa.


Izolovanje kutija roletni.


 

Mere poboljšanja sistema grejanja i hlađenja

Izolovanje niše radijatora.


Ugradnja termostatskih ventila na radijatorima.


Ugradnja regulacionih ventila u sistem razvoda toplotne energije.


Redovno servisiranje , održavanje i kontrolisanje sistema grejanja i hlađenja.


Izolacija cevi, armature i rezervoara.


Ugradnja visoko-efikasnih pumpi sa frekventnom regulacijom broja obrtaja.


 

Ostale mere u cilju uštede energije

Zamena sijalica sa užarenim vlaknom LED sijalicom


 

Građevinske/Arhitektonske mere uštede energije

Zamena prozora i spoljnih vrata energetski efikasnijim.


Toplotna izolacija celog omotača kuće (zidova, podova, krova i zidova prema negrejanim delovima zgrade).


Izgradnja vetrobrana na ulazu kuće.


Sanacija i obnova aktivnih dimnjaka.


 

Mere poboljšanja sistema grejanja i hlađenja

Zamena instalacija grejanja savremenijim.


Zamena kotla ili ložišta efikasnijim.


Instalacija toplotne pumpe u uslovima gde je izvodljivo.


 

 

Ostale mere u cilju uštede energije

Prelazak sa grejanja električnom energijom na grejanje drugim energentom.


 

40

% manja emisija CO2

16

% uvećana vrednost nekretnine

13

% manja emisija CO2

ENERGETSKA EFIKASNOST DOMA

Odredite energetski razred vašeg doma